4. Valley laakso


Valleyn laakso koostuu runsaasta metsämaasta sen länsireunalla ja luonnonvaraisesta niittymaasta.  Tälle hoitoalueelle on merkitty suojelualue, jota on perusteltu luontoselvityksessä seuraavasti: 

  • lehtipuudominanssi, lahopuuston ja haavan runsaus, pähkinäpensaiden ja vaahteroiden runsaus, mahdollinen liito-oravan elinpiiri, mahdollinen luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen pähkinä- jalopuulehto, uhanalainen, vaarantunut luontotyyppi = tuore keskiravinteinen lehto
2013 Hoitoalueella on suoritettu harvennuksia, mutta sen yhteydessä on huomioitu säilytettävät lajit, joita ovat haavat, pähkinäpensaat, harmaat lepät, tervalepät, pajupensaat, tuomet ja pihlajat. Kuivat rangat on kaadettu, mutta jätetty alueelle maatumaan. Kuusia ja niiden taimia on poistettu.

2018 Sovittiin, että alueen ”jätemaalle” istutetaan niitty.

2019 Hoitoalueen tien vieressä kasvava rikkaruoho poistetaan.

2020 Mukulakivipäällysteisen ojan ja sen ympäristön vesakon raivaus sekä kasvillisuuden poisto

2020 Todettiin, että ylös menevän tien eteläpuoli on vesakoitunut. Pyritään löytämään ja käyttämään sellaista vesakon raisvausta, jossa vesakko todella kuolee eikä raivaista tarvitse suorittaa joka vuosi uudestaan.

2020 Vielä myytävien tonttien osalta tontit siistitään risuista ja maassa makaavista kaatuneista puista. 

2020 Canyonille menevän tien luoteispuolella olevia koivuja harvennetaan.

2020 Niitylle istutetaan Terijoensalavia peittämään niityn takana olevaa metsää. Huomioidaan istutuksessa mahdollisen lammen tekeminen jatkossa.

2020 Niityn läntinen se osa, joka jää Hillin tonttien pohjoispuolelle siistitään vesakoista ja puista siten, että Valleyn tonteille syntyy merinäköala. Kyseinen alue jää nyt blogin kuvassa olevan ”The Hill” tekstin alle. Työ tehdään todennäköisesti vuoden 20/21 vaihteessa, talvella kun maa kantaa.

2022 Todettiin, että aluetta on siistitty siten, että merinäköala valleyn tonteille syntyisi. Siistimättä on vielä Stigulandian pohjoisen puolen alue, jossa on paljon "risukkoa". Ehdotettiin alueen siistimistä edelleen, mutta ei tehty siitä vielä päätöstä, koska hallitus ei kokonaisuudessaan ollut paikalla.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

12. Hillin takaosa

8. Lammet

Hoitoalueet

1. Valssaamotien ja Munkbackantien risteys

7. Visakoivualue