13. Suojelualue

Valleyn laakso koostuu runsaasta metsämaasta sen länsireunalla ja luonnonvaraisesta niittymaasta. Tälle hoitoalueelle on merkitty suojelualue, jota on perusteltu luontoselvityksessä seuraavasti:

• lehtipuudominanssi, lahopuuston ja haavan runsaus, pähkinäpensaiden ja vaahteroiden runsaus, mahdollinen liito-oravan elinpiiri, mahdollinen luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen pähkinä- jalopuulehto, uhanalainen, vaarantunut luontotyyppi = tuore keskiravinteinen lehto.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

12. Hillin takaosa

8. Lammet

Hoitoalueet

1. Valssaamotien ja Munkbackantien risteys

7. Visakoivualue