Hoitotoimenpiteet

Säännöllisillä toimenpiteillä tarkoitetaan niitä hoitotoimenpiteitä, jotka toistuvat joka vuosi ilman erillistä katselmusta. Näitä toimenpiteitä ovat:

Istutettujen havupuiden lannoitus

Kaikki istutetut havupuut lannoitetaan säännöllisesti. Lannoitusmäärä on riippuvainen taimen iästä sekä maaperästä, johon taimi on istutettu.

Hirvikarkoitteen ruiskutus

Alueella esiintyy peuroja, kauriita ja jonkin verran hirviä. Jotta näiden eläinten aiheuttamat tuhot jäisivät mahdollisimman pieniksi istutuksiin ruiskutetaan vuosittain hirvikarkoitetta erityisesti silloin kun istutukset ovat taimi-vaiheessa.

Vesakon raivaus/taimikon perkaus

Kasvavat puuntaimet ja vesakot kilpailevat keskenään samasta vedestä, ravinteista ja tilasta. Taimikon perkauksen tarkoituksena on vapauttaa näitä kasvuresursseja kasvatettaville taimille. Tästä syystä vesakon raivausta suoritetaan vuosittain. Samalla huolehditaan siitä ettei kasvava vesakko estä maisemaan merenlahdelle eikä golf-kentälle.

Ruohojen siimaus pienten puiden ympäriltä

Ruohot siimataan pienten puiden ympäriltä kaksi kertaa vuodessa. Siimauksen tarkoituksena on jokseenkin sama kuin vesakon raivauksellakin eli tuottaa kasvutilaa istutetuille taimille.

Talvella lumien ravistelu oksilta

Jotta lumen aiheuttama painolasti ei vahingoittaisi taimien oksia, lumi ravistellaan tarvittaessa latvustosta ja oksilta. Tämä koskee ensisijaisesti havupuita.

Hirvituhojen seuranta

Hirvikarkotteesta huolimatta osa istutetuista taimista joutuu eläinten ravinnoksi. Näitä tuhoja seurataan vuosittain ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

12. Hillin takaosa

8. Lammet

Hoitoalueet

1. Valssaamotien ja Munkbackantien risteys

7. Visakoivualue